strona główna oferta stacje jakość schematy kontakt

Typowe (przykładowe rozwiązania konstrukcyjne):

1. Stacje gazowe.
Zespół urządzeń w sieci gazowej, spełniający oddzielnie lub równocześnie funkcje redukcji, uzdatniania, regulacji, pomiarów i rozdziału paliwa gazowego.
Stacje dzielimy na:
- stacje redukcyjne
Jest to stacja gazowa, w skład której wchodą przewód wejściowy i wyjściowy, armatura odcinająca i filtrująca, urządzenia regulacji ciśnienia paliwa gazowego, ciśnieniowy system bezpieczeństwa, urządzenia rejestrujące ciśnienie oraz systemy alarmowe.
- stacje pomiarowe
Jest to stacja gazowa, w skład której wchodzą urządzenia pomiarowe przeznaczone do pomiarów strumienia objętości, masy lub energii paliwa gazowego, przewód wejściowy i wyjściowy oraz odcinająca i filtrująca.
- stacje redukcyjno-pomiarowe
Są to stacje składające się z urządzeń stacji pomiarowych i redukcyjnych. Stacje wykonuje się w obudowach szafkowych (kontenerowych), murowanych oraz pod wiatami. Najbardziej rozpowszechnione są stacje wykonane jako kontenerowe, zbudowane z płyty warstwowej-ocieplanej. Obudowa posiada odpowiednią wentylację naturalną (wg. Kat. A) i jest oznakowana tabliczkami zgodnie z przepisami. Stacje stawia się na betonowym fundamencie zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, każda stacja powinna mieć instalację odgromową ( indywidualnie lub wpięta w otok budynku ).

Stacje redukcyjno-pomiarowe.
SRP gazu o przepustowości 100 Nm3/h.
SRP gazu o przepustowości 200 Nm3/h.
SRP gazu o przepustowości 300 Nm3/h.
SRP gazu o przepustowości 600 Nm3/h.
SRP gazu o przepustowości 1500 Nm3/h.

2. Punkty redukcyjno-pomiarowe gazu.
Jest to stacja składająca się z zespołu urządzeń służących do redukcji ciśninia oraz pomiaru ilości przepływającego gazu o strumieniu objętości równym 60 m3/h lub mniejszym ciśnieniu roboczym na wejściu od 10 kPa do 0,5 MPa włącznie.
Uwzględniając potrzeby klienta punkt może być wykonany jako:
- pomiarowy,
- redukcyjny,
- redukcyjno-pomiarowy.
Część technologiczna punktu ( orurowanie z urządzeniami ) jest zamontowana w odpowiedniej obudowie. Z reguły są to skrzynki wykonane z pojedynczej blachy, na życzenie zamawiającego może być to obudowa wykonana z płyty warstwowej. W obu przypadkach obudowy posiadają odpowiednią wentylację naturalną ( wg. Kat A) oraz są zaopatrzone w tabliczki opisowe zgodnie z przepisami.
Punkty montuje się jako:
- wiszące na ścianach budynków,
- na fundamencie jako wolnostojące,
- przy ścianie budynku, w ogrodzeniu itp.
PRP gazu o przepustowości do 10 m3/h.
PRP gazu o przepustowości do 16 m3/h.
PRP gazu o przepustowości do 25 m3/h.
PRP gazu o przepustowości do 40 m3/h.
PRP gazu o przepustowości do 60 m3/h.
PP gazu o przepustowości do 10 m3/h.
PP gazu o przepustowości do 40 m3/h.
PR gazu o przepustowości do 50 m3/h.
PR gazu o przepustowości do 60 m3/h.

Copyright 2005. All rights reserved by Centrogaz.